Неділя, 23.09.2018, 05:57    
Ви увійшли як | Група "Гості" | RSS Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід


Головне менюКатегорії розділу
Вчителям [24]
Директор [4]
Учительська [7]
Виховна та позакласна робота [4]тест скорости интернета

Ставище

Каталог статей


Головна » Статті » Адміністрація інформує » Вчителям

Педагогічні вимоги до відкритого уроку

  Відкриті уроки та виховні заходи – одна з важливих форм організації методичної роботи. 
 В освітній практиці іноді не розрізняють відкриті і звичайні уроки.  
  Відкритий урок на відміну від звичайних – спеціально підготовлена  форма організації методичної роботи, в той же час на таких уроках протікає реальний навчальний процес. 
На відкритому уроці вчитель демонструє колегам свій позитивний або інноваційний досвід, реалізацію методичної ідеї, застосування методичного прийому чи методу навчання. У цьому сенсі відкритий урок – засіб поширення інноваційного досвіду.

  Відкритий урок має методичну мету.  Наприклад, «Ознайомлення педагогів з методикою розвитку в учнів навичок вирішення навчальних завдань» або «Показати відвідувачам уроку методику організації навчальної діяльності в групах» і т.д. До підготовки та проведення відкритих уроків пред’являється ряд вимог:

  • Відкриті уроки проводять педагоги, які мають високий рівень науково-методичної підготовки та забезпечують високу ефективність навчально-виховного процесу. Урок педагога, працюючого по-старому, не може бути джерелом інноваційного досвіду.
  • Молоді педагоги, що мають менше трьох років педагогічного стажу не повинні проводити відкриті уроки. Молоді вчителі можуть тільки відвідувати відкриті уроки, що є джерелом інноваційного досвіду.
  • Відкриті уроки присвячуються лише актуальним проблемам методичної науки. Показ уроків, в яких реалізується широко поширена на практиці методика, не сприяє професійному зростанню інших вчителів. (Зазначимо, що в методичній роботі з молодими педагогами це обмеження не завжди потрібно враховувати, оскільки для них і традиційні, загальновідомі методики являють певної інтерес)
  • Відкритий урок обов’язково повинен мати новизну. Новизна може відноситися до змісту навчального матеріалу або методиками його вивчення. Урок як форма організації навчального процесу сам може містити нове, наприклад, особливу структуру. Пропоноване для спостереження колег може бути новим для науки, регіону або школи. Але в будь-якому випадку відкритий урок повинен містити щось нове для менш досвідчених колег, які його відвідали.
  • Відкритий урок показує рішення методичної проблеми, над якою працює вчитель. Його індивідуальна проблема повинна бути пов’язана з загальною методичною проблемою школи. Це показник реалізації системного підходу до організації методичної роботи.
  • Відкритий урок повинен показати  переваги  та високу ефективність новації. Тому вчитель, який показує відкритий урок, вибирає тему, зміст якої дозволяє це зробити. Наприклад, методична мета відкритого уроку – «Методика організації вивчення теоретичних (узагальнених) знань». Вчитель вибирає тему, яка містить теоретичний матеріал.

  При проведенні відкритого уроку дотримуються всі вимоги до навчально-виховного процесу. Урок повинен проводитись у звичайних умовах, з узвичаєного тривалістю і т.д. Створення особливих умов для відкритих уроків, по-перше, порушує усталений режим навчально-виховної роботи, по-друге, ідеалізовані умови ставлять під сумнів тиражованою новації.

  Відкритий урок не повинен завдавати шкоди системі знань, умінь і навичок учнів. Учні повинні отримати стільки знань, скільки вони засвоїли б на звичайному уроці. Також неприпустимо пояснення лише тієї частини теми, яка дозволяє найбільш яскраво демонструвати новий методичний прийом, залишаючи на самостійне вивчення, що залишилася. Для відвідувачів обов’язково готується робоче місце. Місця повинні розташовуватися за спиною учнів, щоб відвідувачі не відволікали їх увагу. Не можна садити відвідувача поруч з учнями; учень, що сидить за однією партою зі стороннім, навряд чи зможе сконцентрувати увагу на змісті навчального матеріалу.

  Число відвідувачів на відкритих уроках не може бути безмежним. Як показує освітня практика, цією вимогою часто нехтують: іноді у класі з 25 учнів сидять 15-20 вчителів. Відзначимо, що відвідування уроку хоча б одним сторонньою людиною створює дискомфорт і для вчителя, і для учнів, у зв’язку з чим в даний час широко практикується вивчення досвіду педагогів по відеозаписах уроків.

  Відкриті уроки та їх зміст не повинні суперечити навчальним програмам. Не можна непомірно розширювати зміст навчального матеріалу, щоб показати нову методику, неприпустима організація вивчення проблем, які не включені в програму. Не рекомендується також збільшувати час, відведений на вивчення тем.

  Неприпустима «репетиція» відкритого уроку з одним і тим же класом. Ця вимога порушується всюди: педагоги попередньо готують учнів до уроку, «програють» його і так далі, називаючи все це підготовкою відкритого уроку. Відзначимо, що тут мова йде не про уроки, до яких учні повинні підготувати повідомлення, доповіді, творчі роботи тощо

  Рекомендується повідомити учням про проведення відкритого уроку (найменше, напередодні). Це підготує учнів до ситуації, коли на уроці будуть сидіти відвідувачі.

Відкриті уроки проводяться відповідно до плану методичної роботи школи та методичних об’єднань. Вчителі повинні мати у своєму розпорядженні достатній час для його підготовки. Не можна проводити в одному класі в один день кілька відкритих уроків. Небажано проведення декількох відкритих уроків в одному і тому ж класі і протягом місяця. Це пояснюється великим психологічним навантаженням, яку відчувають і учні, і вчителі. Дотримання вимог до підготовки і планування відкритих уроків входить у функціональні обов’язки заступника директора, який курирує методичну роботу.

Порядок підготовки та проведення відкритого уроку

  Підготовка відкритих заходів не відрізняється докорінно від підготовки звичайних уроків. Однак необхідність досягнення методичної мети відкритого уроку накладає відбиток на його структуру, склад і поєднання методичних прийомів і засобів навчання. Учитель, який показує відкритий урок, повинен забезпечити досягнення методичної мети через виконання цілей уроку – освоєння учнями знань, умінь і навичок, вивчення яких заплановано. І самоаналіз уроку він здійснює в двох аспектах: з точки зору досягнення методичної мети та засвоєння учнями навчального матеріалу. Аналіз уроків відвідують також відрізняється від оцінки при перевірках роботи вчителя або при вивченні його педагогічного досвіду.

Вибір тем, що дозволяють застосувати нове, здійснюється на основі аналізу змісту програми і підручника. Оскільки склад знань тем різний, методика їх вивчення також буде відрізнятися.

Наприклад, якщо методична мета відкритого уроку ставиться до навчання роботі з письмовими джерелами, в тому числі з підручником, вибирається тема, що дозволяє найбільш повно розкрити прийоми організації вивчення підручника, доповнюючи інформацією з інших джерел.

   Вибір методичних прийомів, методів навчання і т.д., що сприяють реалізації методичної мети. Оскільки методики навчання надають варіативні можливості використання засобів навчання, вчитель на відкритому уроці повинен показати їх найбільш раціональне поєднання. Навіть у тому випадку, коли нововведення (тобто демонстроване відвідувачам) відноситься до процесуальної стороні навчального процесу (тобто до методики), вчитель повинен визначити, чтс з раніше використаного (загальноприйнятого) він буде застосовувати.

   Планування відкритого уроку здійснюється у відповідності із загальноприйнятими вимогами. Не відрізняється в структурному відношенні від звичайних уроків відкритий урок має методичну мету, досягнення якої підпорядковується і зміст навчального матеріалу, і форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. По можливості плани уроків, вдосконалені і відредаговані спільно із заступником директора, який курирує методичну роботу, тиражуються для надання відвідувачам.

Спостереження на відкритому уроці.

  На відміну від відвідування уроків з метою контролю або пошуку елементів новизни в досвіді педагога на відкритих уроках спостерігають нову методику, запропоновану вчителем. Відповідно, інші сторони навчального процесу не стають предметом вивчення (хоча і негативні, і позитивні сторони не залишаються не поміченими відвідувачами). Спостерігає урок визначає сполучуваність нового з широко використовуваними на практиці засобами навчання, їх функціональну зміну в поєднанні з знову вводяться. Вивчає можливість досягнення пропонованої новацією цілей навчання з меншими витратами часу і сил, ефективність (або життєздатність) її встановлюється позитивним впливом на розвиток системи знань, умінь і навичок учнів. При спостереженнях на відкритому уроці відвідує його педагог також відповідає на питання: чи зможе він застосувати пропоноване у своєму досвіді, які кордону його застосування, чи можливі негативні наслідки його використання, які додаткові джерела інформації потрібно вивчити для застосування у своїй роботі і т.д. Таким чином, відвідує відкритий урок педагог вивчає досвід колеги з точки зору власного досвіду, тому він, можливо спонтанно, одночасно піддає оцінці і свою діяльність.

Аналіз відкритого уроку.

  Аналіз відкритого уроку з відвідувачами не є обов’язковим. В аналізі відкритих уроків, проведених в рамках науково-практичних конференцій, необов’язково участь і самого вчителя (тобто він може відмовитися від цього). Якщо планом методичної роботи або науково-методичного семінару планується аналіз (наприклад, якщо мова йде про навчання молодих вчителів аналізу уроку), спочатку слово дається педагогу – автору уроку. Він нагадує методичну мету, дає опис роботи з її досягнення. У його виступі повинні бути відповіді на питання: чи досягнута методична мета відкритого уроку, чи виконані завдання навчально-виховного процесу. Відвідувачі оцінюють урок також з точки зору досягнення методичної мети. На відміну від аналізу уроків, відвіданих з метою контролю, тут саме головне – обмін думками, дискусії, суперечки і т.п.

Заступник директора Г.Маринчук


Категорія: Вчителям | Додав: GWW (09.01.2012)
Переглядів: 6866 | Рейтинг: 2.8/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Сайти учнів школи