Вівторок, 26.05.2020, 16:08    
Ви увійшли як | Група "Гості" | RSS Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід


Головне менюКатегорії розділутест скорости интернета

Ставище

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ШКОЛИ НА 2014-2017 РР.


Вчитель – представник однієї з найбільш соціально значимих людських професій, праця якого спрямована на розвиток і формування людини.

     Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, пов’язаних з визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу.  Стає очевидним, що досягнення мети сучасної освіти пов’язане з особистісним потенціалом учителя, його загальною та професійною культурою, без яких неможливе вирішення наявних проблем навчання та виховання відповідно до нових освітніх парадигм . Сучасному учителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. У Концепції загальної середньої освіти зазначена необхідність розв'язання проблеми підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і професійне зростання, уміє досягти нових педагогічних цілей.

Перехід школи до нового якісного стану діяльності – режиму розвитку можливе лише за умови підвищення рівня та результативності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. Тому пріоритетними підходами у плануванні роботи методичного кабінету школи з підвищення професійної компетентності вчителів слід вважати:           

 • діяльнісний – організація роботи по залученню всіх педагогів  до активної участі у різних формах методичної роботи;
 • кооперативний – створення умов для педагогічної взаємодії,  як під час уроку так і  по за ним, не тільки як учителя з учнем, а як особистості з особистістю;
 • мотиваційно-стимулюючий – спрямований на постійне самовдосконалення та ствердження авторитету вчителя в процесі взаємодії «вчитель - адміністратор» .          

Основна мета проектування роботи з педагогічними кадрами шкільним методичним кабінетом -  розвиток та самовдосконалення професійних компетентностей вчителя, що характеризується відповідним рівнем сформованості у педагогічного працівника професійно необхідних знань та вмінь і спрямоване на постійне підвищення рівня його професійної майстерності, зумовленої високим рівнем його психолого-педагогічної підготовки та здатністю вирішувати педагогічні завдання (навчання, виховання та розвитку школярів).

   Перспективна модель професійно компетентного вчителя школи повинна гармонійно поєднувати інструментальні компоненти (знання, вміння, активність, самостійність, індивідуальність) та професійні якості (тактовність, комунікативність, доброзичливість, емоційна врівноваженість тощо). Крім того, для потенціалу сучасного вчителя характерні:

 1. Високий рівень загального розвитку (розуміння сьогоднішніх соціально-політичних і економічних перетворень, науково-філософський світогляд, глибокі знання, висока загальна професійна культура, соціальна активність, зрілі етичні погляди).
 2.  Професійне покликання (любов до дітей, потреба навчати і виховувати, захоплення педагогічною роботою, творче ставлення до роботи, потреба в одержанні знань, у формуванні вмінь і навичок професійної діяльності).
 3.  Професійно важливі якості (педагогічні здібності, готовність до особистісно-професійного саморозвитку, гуманістична спрямованість діяльності, вміння швидко орієнтуватися у педагогічній ситуації тощо).

 

У зв’язку з цим, головним завданням перспективного планування методичної роботи з педагогічними кадрами школи є забезпечення необхідних  умов для  готовності вчителя до інноваційної діяльності та здатності його до подальшого власного самопроектування і  самовдосконалення на основі самоаналізу та коригування власної траєкторії розвитку.

 

Головні критерії результативності сформованості  професійної  компетентності та педагогічної майстерності вчителя:

 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, який викладається
 • позитивна динаміка власного професійного росту педагогічного працівника 

Основні напрямки проектування методичної роботи з вчителями:

 • Методологічна та теоретична підготовка вчителя, основу якої повинні складати знання про закони  розвитку природи і суспільства, осмислення програмних положень у галузі розбудови національної освіти.
 • Підготовка вчителя за сучасними ефективними методиками викладання навчального предмета, вивчення нових навчальних програм, підручників, методичних посібників, оволодіння  технікою і методикою використання засобів навчання.
 • Освоєння і практичне використання теоретичних положень класиків світової та вітчизняної дидактики й теорії виховання, методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності школярів.
 • Психологічна підготовка, спрямована на розуміння необхідності осмислення наукового впливу на стан навчання й виховання дитячої особистості.
 • Загальнокультурна підготовка, яка  поєднує обізнаність з питань етики та загальну культуру поведінки.
 • Загальнотехнічна підготовка: знання нових інформаційних технологій, програмного педагогічного забезпечення, комп’ютерної техніки, аудіовізуальних засобів.

Основні вимоги до організації методичної роботи з педагогічними кадрами:

 -       практична спрямованість;

-      науковість;

-      конкретність;

-      систематичність та системність;

-      оперативність; 

     -     оптимальне поєднання різних сучасних форм та методів роботи.

Основні форми методичної роботи

Індивідуальні форми

 

Групові форми

Колективні форми

Самоосвіта

 Рада школи

Педагогічна рада

 

Діагностування

Шкільні методичні об’єднання

Інструктивно-методичні наради

Консультування

Співбесіди

Школа молодого вчителя

Педагогічні читання

 

Наставництво

Стажування

Школа педагогічної майстерності

Науково-методична конференція

Взаємовідвідування уроків

Творчі групи

Психолого-педагогічний семінар

Конкурс «Вчитель року»

Предметний тиждень

Проблемний семінар

 

Участь у різноманітних фахових очних та заочних конкурсах

 

 

Відкриті уроки та позакласні заходи

 

 

Узагальнення досвіду та видавнича діяльність

 

 

    Планування науково - методичної роботи здійснено на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та пропозицій, з урахуванням освітніх запитів суспільства та на реалізацію науково - методичної проблеми школи.Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Сайти учнів школи