Вівторок, 26.05.2020, 16:16    
Ви увійшли як | Група "Гості" | RSS Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід


Головне менюКатегорії розділутест скорости интернета

Ставище

Методичний кабінет


   Методичний кабінет Розкішнянського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - медичний ліцей" є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками, який діє згідно Положення про методичний кабінет середнього закладу (наказ МОН від 28.10.1997 р. №385).

  Основними завданнями методичного кабінету є:  

   • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;  

   • координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності й удосконалення фахової підготовки вчителів;  

   • організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращих педагогічних досвідів та освітніх технологій.    

   У методичному кабінеті школи створено умови для самостійної та індивідуальної роботи педагогічних працівників. Заступником директора школи з навчально-виховної роботи Маринчук Галиною Вікторівною  організовуються консультації з питань педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів.  

   Саме тут вирішуються питання організації та проведення педагогічних виставок, творчих звітів, науково-практичних семінарів, конференцій.  

   Робота методичного кабінету сприяє участі вчителів у науково-методичній та експериментальній роботі, впровадженню у практику педпрацівників передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання.  

   У методичному кабінеті систематизовані матеріали згідно Положення про методичний кабінет середнього закладу:

   • Конституція України, Закони про освіту, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки  України, головного управління освіти та науки КОДА, відділу освіти Ставищенської РДА, районного методичного кабінету;

   • документація шкільних методичних об'єднань (плани роботи, протоколи засідань,тексти виступів, розробки уроків тощо);

   • графік проведення методичних заходів з педагогами закладу;

   • науково-методична література;

   • банк даних (досвід роботи, розробки уроків, роздатковий матеріал тощо).  

   У кабінеті проводяться засідання ради Розкішнянського НВК, методичних об'єднань вчителів, атестаційної комісії .

ПАСПОРТ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Методичний кабінет школи є організаційним інформаційно-ресурсним центром методичної роботи з педагогічними працівниками.

Мета діяльності методичного кабінету школи -  створен­ня інформаційно-методичної бази для педагогічних працівників, забезпечення умов для проектування їх самоосвітньої діяльності та вдосконалення рівня професійної кваліфікації.

Основні завдання діяльності шкільного методичного кабінету:

  • Надання допомоги вчителям у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності.
  • Координація змісту форм і методів самоосвіти  вчителів та організація колективної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з метою вирішення актуальних освітніх проблем.
  • Пропаганда досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, вивчення та узагальнення досвіду вчителів школи.
  • Розробка і впровадження інформаційно-комп’ютерного забезпечення управління освітнього процесу.
  • Організація творчих об’єднань вчителів для спільного вирішення конкретних методичних проблемних питань, розробки програм, проектів.  
  • Організація апробації навчально-методичної літератури.
  • Активізація видавничої діяльності вчителів.
  • Надання адресної мето­дичної допомоги, організація наставництва та стажування.
  • Проведення діагностичної та моніторингової діяльності з визначення стану якості навчально-виховного процесу та освітньо-кваліфікаційного рівня педпрацівників.
  • Організація науково-дослідної та експериментальної педагогічної діяльності.

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ,

ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У ШКІЛЬНОМУ  МЕТОДИЧНОМУ КАБІНЕТІ:

1.  Нормативно-правові документи:

-   Конституція України

-   Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

        -  Урядові документи з питань освіти, державні програми, концепції, положення, накази та інші інструктивно-  нормативні документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, районного відділу освіти

-   Державний стандарт початкової, базової та повної загальної середньої освіти

навчальні програми предметів інваріантної складової

-   Нормативно-правове забезпечення профільної освіти

-   Нормативно-правове забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання

-   Інформаційні збірники Міністерства освіти і науки України

-   Картотека нормативно-правових документів про освіту.

2. Шкільні нормативно-правові документи:

- Статут школи

- Книги наказів по НВК з основної та кадрової діяльності

- Робочий навчальний план НВК  

- Перспективний план роботи НВК

- Річний план роботи НВК

- Розклад уроків, навчальних занять факультативів, спецкурсів, курсів за вибором, індивідуальних та групових консультацій

- Графік внутрішньошкільного контролю;

-  Документація з атестації та підвищення кваліфікації педагогів

- Матеріали та протоколи засідань педагогічної ради НВК

- Вхідна та вихідна документація

- Матеріали організації допрофільної та профільної освіти

3.Навчально-методичне    забезпечення    освітнього процесу: 

- Матеріали з організації науково-методичної роботи в школі

- Матеріали та протоколи засідань ради школи

- Матеріали по роботі педагогічного колективу над науково-методичною проблемою

- Матеріали роботи   методичних об’єднань, творчих груп

- Матеріали проведення предметних тижнів

- Предметні папки навчально-методичного забезпечення (методичні рекомендації з викладання предметів, інструктивно-методичні матеріали)

- Інформаційно-тематична папка «Сучасний урок»

- Проблемні інформаційно-методичні папки-портфоліо шкільних методоб’єднань

- Матеріали дослідної та експериментальної роботи

- Матеріали діагностики та аналізу освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, участі в методичних заходах,  педагогічних конкурсах тощо

- Матеріали участі школи в національних та міжнародних проектах

4.Моніторинг якості навчально-виховного процесу:

        -   аналітичні матеріали шкільного моніторингу за наслідками    внутрішкільного контролю вивчення стану викладання, тематичної  перевірки з предметів;

- матеріали проведення державної підсумкової атестації в 4, 9 класах

-  зразки завдань для проведення тематичного, семестрового оцінювання, контрольних робіт з окремих предметів

5. .Робота з обдарованою учнівською молоддю:

- Матеріали з організації роботи з учнями, що мають підвищений рівень мотивації для   навчання

- Аналітичні матеріали результативності участі учнів школи  в предметних   олімпіадах, інтелектуальних змаганнях, турнірах, науково-дослідницьких конкурсах районного, обласного

-  Орієнтовна тематика та зразки кращих науково-дослідницьких проектів учнів школи

- Методичні рекомендації з організації ведення експериментальної та науково-дослідницької роботи з учнями, підготовки до олімпіад та конкурсів, оформлення робіт тощо

- Зразки олімпіадних завдань, контрольних робіт МАН різних рівнів

6.  Бібліотека  методичного кабінету :

- підбірки методичних газет і журналів;

- спеціальна, загальнопедагогічна література;

- публікації вчителів школи

7. Картотеки:

- статей періодичної преси на педагогічні теми;

- керівних і нормативних документів про освіту;

- обліку перспективного педагогічного досвіду вчителів школи;

- роботи над науково-методичною проблемою НВК тощо.

-.Постійні та змінні стенди:

- Проблемна тематика освітньої діяльності району, школи

- Керівництво і контроль

- Атестація педагогічних працівників

-   Накази, оголошення

-  Класному керівнику

-  Профспілковий комітет інформує

9. Технічне забезпечення

- комп'ютер, принтер,   ксерокс, сканер, Інтернет - під’єднання

    мультимедійний комплекс (ноутбук+проектор)

    ПОЛОЖЕННЯ

про методичний кабінет середнього закладу освіти

(наказ Міністерства освіти України від 28.10.1997 р. №385)

1. Методичний кабінет середнього закладу освіти є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками відповідного та інших загальноосвітніх закладів, що входять до складу міжшкільних методичних об'єднань, створених на їхній базі. Діяльність методичного кабінету визначається змістом внутрішньошкільної методичної роботи і методичних об'єднань, які працюють у даному середньому закладі освіти.

2. Методичний кабінет, на базі якого проводиться внутрішкільна методична робота, рекомендується створювати у закладах освіти за наявності приміщень, придатних для творчої роботи педагогічних працівників.

3. Основним завданням методичного кабінету є:

• надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

• координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності та удосконалення фахової підготовки вчителів;

• організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

4. Методичний кабінет проводить таку роботу:

• створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педпрацівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;

• організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;

• займається організацією та періодично проводить виставки навчальної літератури, забезпечує педагогічних працівників необхідною інформацією;

• організовує та проводить представницькі педагогічні заходи: педагогічні читання, виставки, творчі звіти, науково-практичні семінари, конференції тощо;

• організовує наставництво, стажування молодих учителів;

• сприяє участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі;

• сприяє впровадженню в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

5. Очолює методичний кабінет завідуючий, який обирається терміном на два роки з числа досвідчених педагогічних працівників („старший вчитель", „вчитель-методист") даного закладу освіти. У своїй роботі завідуючий кабінетом при необхідності вирішує питання спільно з адміністрацією закладу, керівниками шкільних, міжшкільних методоб'єдань, творчих груп учителів, бібліотекарем.

6. У шкільному методичному кабінеті зосереджуються такі матеріали:

• Конституція України, Закон про освіту, урядові документи з питань освіти, рішення колегій, накази та інші інструктивно-нормативні документи МОН України, управлінь освіти, районних (міських) методичних кабінетів;

• документація шкільних методоб’єднань (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо);

• графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками;

• науково-методична література;

• технічні засоби навчання;

• матеріали з позакласної, позашкільної роботи;

• зразки кращих письмових робіт учнів, у тому числі екзаменаційних;

• банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій;

• аудіо-відеотека кращих освітянських доробок школи, району (міста), області;

• підшивки інструктивних збірників Міністерства освіти, педагогічних газет та журналів.

7. Керівник закладу освіти, працівники управлінь освіти та районних (міських) методичних кабінетів, інститутів післядипломної освіти (удосконалення вчителів) вивчають, аналізують роботу шкільних методичних кабінетів і спільно беруть участь у заходах щодо навчально-методичного забезпечення середніх закладів освіти.

Педагогічна рада школи на своїх засіданнях періодично заслуховує звіти про роботу методичного кабінету.

 

 Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Сайти учнів школи